Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu justgrey.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizowania zamówień, kontaktowania się z Użytkownikami poprzez formularz kontaktowy, oraz zbierania danych statystycznych na stronie internetowej serwisu. Przetwarzanie i gromadzenie danych przebiega z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Wyłącznym Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest właściciel firmy justgrey, Marta Gwiazda z siedzibą przy ul. Kierbedzia 6/102, 00-728 Warszawa. NIP 9512234088. REGON 368901241.
 3. Serwis zbiera dane automatycznie wyłącznie w postaci danych gromadzonych przez pliki cookies, formularz kontaktowy oraz badania statystyczne wewnątrz strony.
 4. Polityka prywatności cookies –  *Pliki cookies, zwane potocznie “ciasteczkami”, są danymi informatycznymi, głównie plikami tekstowymi, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. W plikach tych zapisywane są informacje o przeglądaniu, czyli ustawienia strony lub dane z prywatnego profilu. *Polityka wykorzystywania plików cookies jest regulowana poprzez ustawę o ochronie danych osobowych *Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności serwisu *Istnieją różne rodzaje plików cookies, można je podzielić na pliki własne i pochodzące z innych domen, oraz na pliki sesyjne i pliki stałe, więcej informacji na ich temat można znaleźć pod adresem : http://wszystkoociasteczkach.pl/ *Pliki Cookies są używane w celu jak najlepszego dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników serwisu
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych nie udostępniam ich osobom nieupoważnionym. Na bieżąco zapoznaję się z aktami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy ( np. wykorzystanie danych w celu wykonania przesyłki pocztowej, lub wystawienia faktury).
 7. Serwis zawiera dane osobowe i informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu i udostępnionych poprzez serwis przysługuje wgląd osobie fizycznej lub firmie, która te dane umieściła. Osoba ta lub firma ma także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, drogą pisemną do siedziby naszej firmy.
 11. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis justgrey. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące ochrony danych osobowych.

W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji, moje dane można znaleźć w zakładce KONTAKT.